เพราะลูกค้าคือส่วนสำคัญในความสำเร็จของบริการ เราให้ความสำคัญกับลูกค้าเสมอ เราจะมอบหมายงานของลูกค้าให้แก่ทนายหรือผู้รับผิดชอบที่มีประสบการณ์ และประสานงานกับเครือข่ายของเราทั่วประเทศเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจในบริการมากที่สุด