เกี่ยวกับเรา

บริษัทที่ปรึกษากฎหมายไทยซัมมิท อินเตอร์เนชั่นแนล จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้บริการงานทางด้านการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ กฎหมายและบัญชีแบบครบวงจร ด้วยคณะทำงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่พร้อมจะให้บริการท่านด้วยมาตรฐานสูงสุด ซึ่งบริษัทฯมีเครือข่ายในการติดต่อประสานงานกับทั้งหน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐ อันสามารถทำให้งานของท่านสามารถสำเร็จลุล่วงได้ตามวัตถุประสงค์

Leave a Reply

Your email address will not be published.